Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zawód moner rusztowań jest profesją, w której wykonywane są przede wszystkim prace szczególnie niebezpieczne. Aby uniknąć wypadków niezbędne są nie tylko odpowiednie kwalifikacje fachowe oraz predyspozycje fizyczne, ale również odpowiednie wyposażenie w sprzęt ochronny. Jednak, aby sprzęt ochronny podczas montażu rusztowań był skuteczny powinien być właściwe używany.

Monter rusztowań – wymagania prawne

Monter rusztowań jest oficjalnym zawodem sklasyfikowanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o symbolu (kodzie) nr 711903, należącym do grupy „Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni”. Niestety zawód ten nie jest objęty kształceniem w systemie szkolnym. Zatem wiedzy związanej z jego wykonywaniem nie można zdobyć „na lekcjach”. Z drugiej jednak strony, aby móc wykonywać ten zawód trzeba posiadać odpowiednie do tego uprawnienia. Reguluje to zapis § 109 rozporządzenia Ministra Infrastruktury: „Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia”. Rodzaj tych uprawnień wskazuje natomiast rozporządzenie Ministra Gospodarki.

Wymaganą wiedzę uzyskuje się na odpowiednim szkoleniu, a samo uprawnienie zdobywa się uzyskując pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Warto jednak pamiętać, że ośrodek prowadzący szkolenie musi posiadać potwierdzenie z IMBiGS uprawniające do prowadzenia takich szkoleń. Dokumentem, którym w ostateczności legitymuje się monter rusztowań jest więc książka operatora maszyn roboczych z wpisem: „Rusztowania budowlano-montażowe metalowe”.

Pozostałymi wymaganiami dla montera rusztowań są m.in.:

 • odpowiedni stan zdrowia wskazany na zaświadczeniu lekarskim uprawniającym do
  pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • szkolenia bhp (wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy, okresowe).

nik informowany jest m.in. w jaki sposób ma używać środków ochrony indywidualnej.

Używanie środków ochrony indywidualnej

Poprzez „środki ochrony indywidualnej” rozumie się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. W tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Podstawowe rodzaje środków ochrony przed upadkiem z wysokości stosowane przez montera rusztowań to: szelki bezpieczeństwa, amortyzatory, linki bezpieczeństwa zakończone zatrzaśnikiem, urządzenia samohamowne.

Pracą na wysokości w rozumieniu przepisów jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, która jest:

 • osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
 • wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Obowiązek zabezpieczania się przed upadkiem z wysokości podczas montażu/demontażu
rusztowań występuje od wysokości 2 m. Jednakże pomosty rusztowania znajdujące się na

Obowiązek zabezpieczania się przed upadkiem z wysokości podczas montażu/demontażu rusztowań występuje od wysokości 2 m. Jednakże pomosty rusztowania znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m powinny posiadać balustradę.

Podstawowym nieporozumieniem wynikającym z tego zapisu jest nakazywanie pracownikom przypinania się od wysokości 1 m. Tymczasem sama długość linki bezpieczeństwa wynosi maksymalnie 1,5 m (z amortyzatorem maks. 2,0 m). Poprawnie reguluje to zapis § 110.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej mówiący, że przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań na wysokości powyżej 2 m należy zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Należy jednak mieć świadomości, iż i ta wysokość nie zawsze zapewnia bezpieczne działanie systemu zabezpieczeń.

Oprócz sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, monter rusztowań powinien posiadać:

 • wyposażenie podstawowe: ubranie robocze (kombinezon roboczy, koszulka bawełniana itp.), buty robocze (z podeszwą antypoślizgową i ze wzmocnionymi noskami), kask ochronny, rękawice ochronne, okulary ochronne;
 • narzędzia podręczne umieszczone w pasie monterskim: młotek monterski (waga ok. 500 g), klucz płaski – rozmiar 19/22, klucz monterski (tzw. racza), poziomica.

Zasady przypinania

Punkt kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego upadku. Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Minimalna wytrzymałość statyczna punku kotwiczenia wynosi 15 kN. Pewnym mitem na budowach jest to, iż nie wolno się przyczepiać do elementów rusztowania. Otóż może to być również punkt kotwiczący, jeżeli spełni się następujące warunki:

 • rusztowanie musi być już przykotwione do obiektu lub mieć wymiary podstawy powodujące, że stanowi ono stateczną konstrukcję wolno stojącą,
 • wysokość punktu musi być wyższa niż bezpieczna wysokość upadku,
 • punkt stanowi element konstrukcyjny rusztowania bądź jest określony w dokumentacji producenta.
 • System powstrzymywania spadania może być stosowany, gdy użytkownik ma zapewnioną odpowiednią odległość pod nogami wolną od elementów konstrukcyjnych. Na całkowitą odległość powstrzymywania spadania składa się:
  • pionowa odległość między klamrą zaczepową szelek bezpieczeństwa, a końcem luźno zawieszonej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem (odpowiadająca drodze swobodnego spadania – maks. 2 m),
  • wydłużenie amortyzatora i linki bezpieczeństwa (tzw. droga powstrzymywania spadania – ok. 1,5 m),
  • łączne wydłużenie szelek bezpieczeństwa i przemieszczenia się w nich użytkownika (ok. 0,2 m),
  • wzrost pracownika (ok. 1,8 m),
  • wolna przestrzeń pod stanowiskiem pracy celu uniknięcia uderzenia w obiekty (ok. 1 m).

Sumaryczna bezpieczna odległość od podłoża zależy więc bezpośrednio od punktu umieszczenia klamry zaczepowej. Punkt ten powinien znajdować się jak najwyżej – w przypadku rusztowań najlepiej w poziomie górnego rygla ramy (ok. 2 m od poziomu pomostu, na którym stoi pracownik). W takim przypadku bezpieczna wysokość upadku wynosi ok. 6,0–6,5 m – dla takiej lokalizacji punktu kotwiczenia system powstrzymywania spadania zadziała poprawnie.

Przy wznoszeniu rusztowania przyściennego indywidualną linkę zabezpieczającą należy mocować do elementów rusztowania umieszczonych od strony fasady. Dopuszcza się mocowanie linki zabezpieczającej bezpośrednio do konstrukcji obstawionej rusztowaniem. Sposób realizacji jest jednak indywidualny i subiektywny dla każdego obiektu.

Jeżeli szukasz dla siebie nowego zajęcia i zależy Ci na rozwoju swojej kariery, sprawdź oferty pracy dla monterów rusztowań dostępne na naszej stronie.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.