qhse

POLITYKA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

eng-civil

W grupie E.S.G. jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko są ściśle zintegrowane ze szczególnym naciskiem na wymagania klienta oraz dobrze określone zasady i procedury w naszym Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

Priorytetem grupy E.S.G. jest zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska i jakość. Bierzemy odpowiedzialność za swoich pracowników, Klientów i środowisko naturalne. Uważamy, że otwarty dialog stanowi podstawę sukcesu, w który czynnie angażujemy wszystkich pracowników, jak i ponosimy odpowiedzialność za działania.

Nasz Zintegrowany System Zarządzania w zakresie standardów QHSE wspomaga wdrażanie wytycznych polityki korporacyjnej i wspiera zrozumienie istoty odpowiedzialności firmy wobec pracowników, Klientów i społeczeństwa.

Posiadamy certyfikację wg normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO 45001:2018.

Aby sprostać standardom i wymogom grupa E.S.G. propaguje i wspiera zasadę otwartości i przejrzystości, jak również proces ciągłego doskonalenia w BHP i jakości.

W ramach ogólnego systemu zarządzania grupa E.S.G. posiada i wdraża procedury dotyczące jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dodatkowo obowiązki i przekazane siły robocze są dobrze określone, zanim jeszcze rozpoczniemy jakiś projekt od Klienta.

Dział QHSE grupy E.S.G. składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych osób z dużą wiedzą na temat jakości i BHP w branży budowalnej.

EPI

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest pierwszym i najważniejszym priorytetem grupy E.S.G. – jest jedną z naszych podstawowych wartości. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są integralną częścią naszej codziennej działalności. Bezpieczeństwo osobiste i zdrowie wszystkich naszych pracowników i Klientów jest naszą największą odpowiedzialnością.

Jakość
Naszą jakość wyrażamy jako struktura organizacyjna, zasady, procedury, procesy i zasoby potrzebne do wdrożenia zarządzania jakością danego zadania roboczego.
Zdrowie
Nasze zdrowie polega na tworzeniu zorganizowanych wysiłków i procedur identyfikowania zagrożeń w miejscu pracy i ograniczania narażeniana szkodliwe sytuacje i substancje.
Bezpieczeństwo
Nasze bezpieczeństwo obejmuje szkolenie personelu w zakresie zapobiegania wypadkom, reagowania na wypadki, gotowości na wypadek awarii oraz używania odzieży ochronnej i sprzętu.
Środowisko
Nasze środowisko wyrażamy systematycznym podejściem do przestrzegania przepisów ochrony środowiska, takich jak gospodarowanie odpadami.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Nasze zobowiązanie do stosowania i przestrzegania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

obsługa klienta

Rzetelna obsługa klienta to nasz priorytet, w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, którzy z pewnością udzielą Państwu odpowiedzi na każde pytanie. Służymy wiedzą oraz wszelkimi narzędziami do realizacji Państwa projektów w zakresie naszej oferty.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku od 8 rano do 16 po południu.

team2

Polska

(+48) 91 887 61 26

Szwecja

(+48) 91 887 61 26

Niemcy

(+49) 175 448 3097

Norwegia

(+47) 402 35 041

Zapraszamy do kontaktu: (+48) 91 887 61 26 / office@esgsolutions.pl

GRUPA E.S.G.

E.S.G. Sp. z o.o.
Plac Rodła 8, lok. 1907
70-419 Szczecin, Poland
tel: (+48) 91 887 61 26

 

ESG Norge AS
Hoffsveien 15,
0275 Oslo, Norway
tel: (+47) 402 35 041

 

ESG Gerüstbau GmbH 
Karl Liebknecht Str. 6,
17321 Löcknitz
tel: (+49) 175 448 3097

KSIĘGOWOŚĆ

E.S.G. Accounting Sp. z o.o.
ul. Plac Rodła 8, lok. 1907,
70-419 Szczecin
tel: (+48) 728 258 888

REKRUTACJA

E.S.G. Work Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Plac Rodła 8, lok. 1907,
70-419 Szczecin
tel: (+48) 662 483 040

CENTRUM SZKOLENIOWE

E.S.G. Consulting Sp. z o.o.
Plac Rodła 8, lok. 1907,
70-419 Szczecin, Poland
tel: (+48) 91 887 61 26