Czym dokładnie jest BHP?

Szkolenie pracownika z zakresu BHP

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie każdemu pracownikowi odpowiedniego oraz przede wszystkim fachowego szkolenia BHP. Trudno nie zgodzić się z faktem, że nie ma nic cenniejszego niż właściwa ochrona zdrowia pracownika. Zapewnienie mu pełnego bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenie BHP pracownika ma na celu poszerzenie jego wiedzy związanej z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, jaką będzie on wykonywał. Jest to również okazja do dokładnego zapoznania się z przepisami.

BHP co to znaczy?

Bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli w skrócie BHP jest bardzo szerokim zagadnieniem. Pod pojęciem BHP możemy rozumieć zarówno medycynę pracy, ekonomikę pracy, ergonomię, psychologię pracy, jak i techniczne bezpieczeństwo. Jest to pewnego rodzaju struktura, która bezpośrednio odnosi się do właściwego, a przede wszystkim bezpiecznego wykonywania pracy z zachowaniem higienicznych warunków. Obowiązkiem przełożonego jest między innymi zapoznanie pracowników z zasadami BHP. Przeprowadzanie lub organizacja szkoleń wstępnych jeszcze przed przystąpieniem pracownika do wykonywania czynności zawodowych. Dopilnowanie, aby pracownik odbył wszelkie wymagane szkolenia okresowe podczas trwania jego stosunku pracy.

Na czym polega szkolenie BHP?

Przeprowadzenie szkolenia BHP pracownika ma na celu zapoznanie go z obowiązującymi normami prawnymi, środkami badawczymi, organizacyjnymi oraz technicznymi. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie pracownikom warunków pracy, które sprawią, że powierzone im zadania będą mogły zostać przez nich wykonane. Co ważne, w sposób produktywny, ale przede wszystkim bezpieczny. Ważne jest, a by pracownik nie był narażony na ryzyko związane z bezzasadnym wypadkiem lub chorobą zawodową. Doprowadzają do tego, chociażby nadmierne obciążenie psychiczne i fizyczne.

Wymaganie względem BHP zawarte zostały zarówno w Kodeksie pracy, jak i w rozporządzeniach, normach, a także przepisach BHP. Kontrolę nad właściwym przestrzeganiem przepisów i norm sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Pamiętać należy, że to przede wszystkim na pracodawcy ciąży odpowiedzialność związana z zapewnieniem pracownikom ochrony życia i zdrowia. To również pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników w kwestii BHP poprzez organizację szkoleń.

Szkolenie BHP co ile?

Szkolenia pracowników z zakresu BHP organizuje pracodawca. Tego typu szkolenia może przeprowadzać zarówno pracodawca, jak i jednostka organizacyjna, która uprawniona została do ich przeprowadzania. Pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownik odbywał szkolenia BHP z częstotliwością mającą pomóc mu w utrwaleniu wiedzy z danej dziedziny oraz mającą umożliwić mu zaznajomienie się z ewentualnymi zmianami w przepisach.

Szkolenie BHP pracownika musi zostać przeprowadzone przed przystąpieniem przez niego do rozpoczęcia stosunku pracy. Przepisy BHP wyszczególniają bowiem dwa rodzaje szkoleń: okresowe oraz wstępne.

Zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe powinny odbywać się w czasie pracy oraz co ważne, na koszt pracodawcy. Po odbyciu szkolenia oraz zapoznaniu się ze wszelkimi instrukcjami, a także wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracownik musi potwierdzić fakt odbycia szkolenia na piśmie.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.