Pakiet standardowy

Pakiet standardowy obejmuje 17 lekarzy specjalistów, 36 zabiegów ambulatoryjnych, 266 typów badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz usługi z zakresu stomatologii.

Pakiet standardowy – Pracownicy / Członkowie Rodzin, zawiera usługi medyczne z zakresu:
Medycyny Pracy obejmujące: 
• badania dopuszczające do wykonywania czynności zawodowych
• badania wstępne
• badania okresowe
• badania kontrolne
• badanie sanitarno-epidemiologiczne
• e-skierowania medycyny pracy

Konsultacje specjalistów wariant podstawowy:
Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
• interny
• pediatrii
• Lekarza medycyny rodzinnej

Konsultacje specjalistów wariant I plus:
Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. W przypadku:
Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty dotyczą konsultacji w następującym zakresie:
• alergologii
• chirurgii ogólnej
• diabetologii
• ginekologii
• laryngologii
• nefrologii
• neurologii
• okulistyki
• proktologii
• pulmonologii
• reumatologii
• urologii
• endokrynologii
Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty dotyczą konsultacji w następującym zakresie:
• chirurgii
• ginekologii (od 16 r.ż.)
• laryngologii
• neurolog
• okulistyki
• endokrynologii

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:
Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.
• Iniekcja dożylna
• Iniekcja podskórna / domięśniowa
• Kroplówka w sytuacji doraźnej
• Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
• Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)
• Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
• Pobranie krwi
• Mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania Lekarza)
• Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania Lekarza)
• Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi

Zabiegi ambulatoryjne wariant I:
Usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej:
• Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie
• Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne
• Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne
• Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne
• Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne
• Znieczulenia

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania:
• Mocz – badanie ogólne
• Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
• Cholesterol całkowity
• Glukoza na czczo
• Standardowa* cytologia szyjki macicy (dostępna dla Pacjentów już od 16 r.ż.)

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wariant I
Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED:
Diagnostyka laboratoryjna:
• Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania
• Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania.
• Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania
• Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania
• Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej)
• Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania
• Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania
• Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej)
• Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

Diagnostyka obrazowa:
• Badania elektrokardiograficzne
• Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej)
• Badania ultrasonograficzne
• Badania endoskopowe
• Rezonans magnetyczny bez środków kontrastowych
• Tomografia komputerowa bez środków kontrastowych
• Inne badania diagnostyczne m.in: spirometria bez leku oraz mammografia

Testy alergiczne wariant I

Prowadzenie ciąży:
Usługa obejmuje prowadzenia Ciąży o przebiegu fizjologicznym przez Lekarza w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED zgodnie ze standardami LUX MED i składa się z czynnego poradnictwa zdrowotnego w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

Fizjoterapia wariant I W ramach usługi Fizjoterapia wariant I:
Pacjentowi przysługuje nielimitowany dostęp do konsultacji fizjoterapeuty. Usługa zawiera: wywiad, badanie funkcjonalne, poradę fizjoterapeuty wraz z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz ustalenia trybu rehabilitacji. Usługa obejmuje wyłącznie rehabilitację narządu ruchu.

Wizyty domowe wariant I:
Usługa jest limitowana do 3 wizyt w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy i obejmuje zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej i jest realizowana w miejscu zamieszkania Pacjenta, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających Pacjentowi przybycie do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia.

Pakiet rozszerzony

Pakiet rozszerzony to 33 lekarzy specjalistów, 45 zabiegów ambulatoryjnych, 458 typów badań laboratoryjnych , stomatologia oraz prowadzenie ciąży. 

Pakiet Rozszerzony – Pracownicy /  Członkowie Rodzin, zawiera usługi medyczne z zakresu:
Medycyny pracy obejmujące: 
• badania dopuszczające do wykonywania czynności zawodowych
• badania wstępne
• badania okresowe 
• badania kontrolne
• badanie sanitarno-epidemiologiczne
• e-skierowania medycyny pracy

Konsultacje specjalistów wariant podstawowy:
Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
• interny
• pediatrii
• Lekarza medycyny rodzinnej

Konsultacje specjalistów wariant II
Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. W przypadku:
Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie:
• alergologii
• chirurgii ogólnej
• dermatologii
• diabetologii
• endokrynologii
• gastroenterologii
• ginekologii
• hematologii
• kardiologii
• laryngologii
• nefrologii
• neurologii
• okulistyki
• onkologii
• ortopedii
• pulmonologii
• proktologii
• reumatologii
• urologii
Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie:
• chirurgii
• dermatologii
• ginekologii (od 16 r.ż.)
• laryngologii
• neurologii
• okulistyki
• ortopedii
Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED i dotyczą konsultacji w następującym zakresie:
• alergologii
• gastroenterologii
• kardiologii
• nefrologii
• pulmonologii
• reumatologii
• urologii

Konsultacje dietetyka wariant I:
Usługa umożliwia skorzystanie przez Pacjenta z 3 porad dietetyka w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy, obejmujących wywiad, zalecenia dietetyczne (bez indywidualnego ułożenia diety) w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. W przypadku:
Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty bez skierowania.
Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED.

Zabiegi pielęgniarskie:
Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.
Zabiegi pielęgniarskie obejmują:
• Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie

Zabiegi ambulatoryjne wariant II
Usługi obejmujące pomiary podstawowe zabiegi, w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.
Zabiegi ambulatoryjne obejmują:
• Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie
• Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne
• Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne
• Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne
• Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne
• Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne
• Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne
• Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne
• Znieczulenia

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne
Usługa jest dostępna w ramach dodatkowej profilaktyki chorób zakaźnych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania Lekarza z ww. Placówki.
Usługa obejmuje szczepienia przeciwko następującym chorobom (dotyczy również szczepionek skojarzonych):
• odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
• wirusowemu zapaleniu wątroby typy A
• wirusowemu zapaleniu wątroby typy A i B
• różyczce, śwince, odrze

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania
• Mocz – badanie ogólne
• Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
• Cholesterol całkowity
• Glukoza na czczo
• Standardowa*cytologia szyjki macicy (dostępna dla Pacjentów już od 16 r.ż.)

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wariant II
Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.
Diagnostyka laboratoryjna:
• Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania
• Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania
• Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania
• Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania
• Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej)
• Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania
• Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania
• Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej)
• Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania)
• Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

Diagnostyka obrazowa:
• Badania elektrokardiograficzne
• Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej
• Badania ultrasonograficzne
• Badania endoskopowe wraz z pobraniem wycinków endoskopowych
• Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi
• Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi
• Inne badania diagnostyczne: • Spirometria bez leku
• Spirometria – próba rozkurczowa
• Audiometr standardowy*
• Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – screening
• Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening
• Badanie uroflowmetryczne
• Mammografia
• Mammografia – zdjęcie celowane
• Pachymetria
• EEG standardowe

Testy alergiczne wariant II
Usługa obejmuje testy alergiczne skórne, testy alergiczne płatkowe lub kontaktowe. Testy wykonywane są na zlecenie Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED.

Prowadzenie ciąży
Usługa obejmuje prowadzenia Ciąży o przebiegu fizjologicznym przez Lekarza w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED zgodnie ze standardami LUX MED i składa się z czynnego poradnictwa zdrowotnego w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia wariant I
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia wariant I to coroczny (dostępny 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy) przegląd stanu zdrowia, uwzględniający wiek i płeć Pacjenta, obejmujący zakres badań i konsultacji dla osób powyżej 18 r.ż. Przegląd rozpoczyna się wizytą internistyczną, podczas której zostanie przeprowadzony wywiad lekarski z wystawieniem skierowań na badania (zgodnie ze wskazaniami). Przegląd kończy konsultacja internistyczna, w ramach, której Pacjent uzyskuje zalecenia na przyszłość dotyczące swojego stanu zdrowia.

Fizjoterapia wariant II W ramach usługi Fizjoterapia wariant II
Pacjentowi przysługuje nielimitowany dostęp do konsultacji fizjoterapeuty. Usługa zawiera: wywiad, badanie funkcjonalne, poradę fizjoterapeuty wraz z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz ustalenia trybu rehabilitacji. Usługa obejmuje wyłącznie rehabilitację narządu ruchu i realizowana jest z następujących wskazań (kryteriów kwalifikacyjnych) – dotyczy Pacjentów:
• po urazach ortopedycznych;
• cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów;
• cierpiących z powodu chorób zawodowych związanych z narządem ruchu (potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem)
• cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.
• z zaburzeniami napięcia mięśniowego (dot. rehabilitacji neurokinezjologicznej dla dzieci do 18 r.ż.)
• z wadami postawy (dot. rehabilitacji wad postawy dla dzieci do 18 r.ż.)
Zabiegi są realizowane na podstawie skierowań fizjoterapeutów lub Lekarzy (przyjmujących w zakresie ortopedii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii) z ambulatoryjnej.

Wizyty domowe wariant I
Usługa jest limitowana do 3 wizyt w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy i obejmuje zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej i jest realizowana w miejscu zamieszkania Pacjenta, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających Pacjentowi przybycie do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Do przyczyn uniemożliwiających Pacjentowi zgłoszenie się do placówki nie zalicza się: nie dogodnego dojazdu do placówki, wypisania recepty lub zwolnienia.

Pakiet premium

Pakiet premium zawiera 47 lekarzy specjalistów, 76 zabiegów laboratoryjnych oraz diagnostycznych, stomatologa oraz prowadzenie ciąży. 

Pakiet Premium – Pracownicy / Członkowie Rodzin, zawiera usługi medyczne z zakresu:

Medycyny Pracy obejmujące:
• badania dopuszczające do wykonywania czynności zawodowych
• badania wstępne
• badania okresowe
• badania kontrolne
• badanie sanitarno-epidemiologiczne
• e-skierowania medycyny pracy

Konsultacje specjalistów wariant podstawowy:
Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
• interny
• pediatrii
• Lekarza medycyny rodzinnej

Konsultacje specjalistów wariant IV
Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego.
Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.
W przypadku:
Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie
• alergologii
• chirurgii ogólnej
• dermatologii
• diabetologii
• endokrynologii
• gastroenterologii
• ginekologii
• ginekologii endokrynologicznej
• hematologii
• kardiologii
• laryngologii
• nefrologii
• neurologii
• okulistyki
• onkologii
• ortopedii
• proktologii
• pulmonologii
• reumatologii
• urologii
Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie: • chirurgii
• dermatologii
• ginekologii (od 16 r.ż.)
• neurologii
• okulistyki
• ortopedii
• laryngologii
Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED i dotyczą konsultacji w następującym zakresie:
• anestezjologii
• angiologii
• audiologii
• balneologii i medycyny fizykalnej
• chirurgii naczyniowej
• chirurgii onkologicznej
• chorób zakaźnych
• flebologii
• foniatrii
• geriatrii
• ginekologii onkologicznej
• hepatologii
• hipertensjologii (leczenie nadciśnienia tętniczego)
• immunologii
• medycyny podróży
• neurochirurgii
• rehabilitacji medycznej
Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED i dotyczą konsultacji w następującym zakresie
• alergologii
• anestezjologii
• chorób zakaźnych
• diabetologii
• endokrynologii
• gastroenterologii
• ginekologii (do 16 r.ż.)
• hematologii
• immunologii
• kardiologii
• medycyny podróży
• nefrologii
• neonatologii
• neurochirurgii
• onkologii
• pulmonologii
• lekarza rehabilitacji medycznej
• reumatologii
• urologii

Konsultacje dietetyka wariant II
Usługa umożliwia skorzystanie przez Pacjenta z porad dietetyka, obejmujących wywiad, zalecenia dietetyczne (bez indywidualnego ułożenia diety) w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. W przypadku: Pacjentów powyżej 18 r.ż.– wizyty bez skierowania Pacjentów do 18 r.ż.– wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED.

Konsultacje specjalistów:
psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog, logopeda
Usługa umożliwia Pacjentowi skorzystanie ogółem łącznie z 3 konsultacji w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w zakresie: W przypadku:
Pacjentów powyżej 18 r.ż.– wizyty bez skierowania, dotyczą konsultacji w zakresie:
• psychiatrii
• psychologii
• seksuologii
• andrologii
• logopedy
Pacjentów do 18 r.ż.– wizyty bez skierowania, dotyczą konsultacji w zakresie:
• psychiatrii
• psychologii
• logopedy

Zabiegi pielęgniarskie
Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach posiadanego zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

Konsultacje lekarzy dyżurnych wariant II
Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu lub w urazach wymagających wstępnego zaopatrzenia, które wystąpiły w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia.
Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie (o ile nw. konsultacje są dostępne w placówce)
• interny
• pediatrii
• lekarz medycyny rodzinnej

Konsultacje profesorskie
Usługa umożliwia Pacjentowi skorzystanie za skierowaniem od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Konsultacje profesorskie:
psychiatra, psycholog
Usługa umożliwia Pacjentowi skorzystanie ogółem z 3 konsultacji w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy: Lekarzy lub psychologów ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy lub psychologów będących na stanowisku docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego przyjmujących w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w zakresie:
• psychiatrii
• psycholog

Zabiegi ambulatoryjne wariant IV
Usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej.Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.
Zabiegi ambulatoryjne obejmują:
• Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie
Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne
• Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne
• Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne
• Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne
• Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne (nie obejmują zmian usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych)
• Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne
• Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne
• Znieczulenia
• Biopsje wraz z standardowym badaniem histopatologicznym – materiał z biopsji cienkoigłowe / materiał z biopsji gruboigłowej
• Inne

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne
Usługa jest dostępna w ramach dodatkowej profilaktyki chorób zakaźnych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania Lekarza z ww. Placówki. Usługa obejmuje szczepienia przeciwko następującym chorobom (dotyczy również szczepionek skojarzonych):
• odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
• wirusowemu zapaleniu wątroby typy A
• wirusowemu zapaleniu wątroby typy A i B
• różyczce, śwince, odrze

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania
Usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i jest realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Usługa obejmuje jednorazowe wykonanie bez skierowania Lekarza (w ciągu 12 miesięcy okresu obowiązywania umowy), panelu badań laboratoryjnych, zawierającego:
• Mocz – badanie ogólne
• Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
• Cholesterol całkowity
• Glukoza na czczo
• Standardowa*cytologia szyjki macicy (dostępna dla Pacjentów już od 16 r.ż.)

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wariant IV
Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Diagnostyka laboratoryjna:
• Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania
• Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania
• Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania
• Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania
• Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej)
• Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania
•Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania
• Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej)
• Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania)
•Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

Diagnostyka obrazowa:
• Badania elektrokardiograficzne
• Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej)
• Badania ultrasonograficzne
Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymiRezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi• Badania endoskopowe wraz z pobraniem wycinków endoskopowych
• Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi
• Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi
• Badania EEG
• Badania EMG
• Badania elektroneurograficzne
• Badania scyntygraficzne
• Inne badania diagnostyczne

Testy alergiczne wariant III
Usługa obejmuje testy alergiczne skórne, testy alergiczne płatkowe lub kontaktowe oraz testy alergiczne wykonywane z krwi.

Prowadzenie ciąży
Usługa obejmuje prowadzenia Ciąży o przebiegu fizjologicznym przez Lekarza w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED zgodnie ze standardami LUX MED i składa się z czynnego poradnictwa zdrowotnego w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia wariant II
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia wariant II to coroczny (dostępny 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy) przegląd stanu zdrowia, uwzględniający wiek i płeć Pacjenta, obejmujący poszerzony zakres badań i konsultacji dla osób powyżej 18 r.ż. Przegląd rozpoczyna się wizytą internistyczną, podczas której zostanie przeprowadzony wywiad lekarski z wystawieniem skierowań na badania (zgodnie ze wskazaniami). Przegląd kończy konsultacja internistyczna, w ramach której Pacjent uzyskuje zalecenia na przyszłość dotyczące swojego stanu zdrowia.

Program Medycyny Sportowej
Program Medycyny Sportowej przeznaczony jest dla Pacjentów w wieku od 6 roku życia, od 8 roku życia albo od 18 roku życia, co wynika z treści niniejszego zakresu. Usługi z Programu Medycyny Sportowej realizowane są w wybranych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED.
Zakres programu obejmuje:
– Konsultacje lekarzy w zakresie medycyny sportowej – od 6 r.ż
– Orzecznictwo Sportowe – od 6 r.ż
– Badanie FMS (Functional Movement Screen) – od 8. r.ż
– Program Kardio Sport – Podstawowa Diagnostyka Kardiologiczna – od 18 r.ż

Fizjoterapia wariant III
W ramach usługi Fizjoterapia wariant III Pacjentowi przysługuje nielimitowany dostęp do konsultacji fizjoterapeuty. Usługa zawiera: wywiad, badanie funkcjonalne, poradę fizjoterapeuty wraz z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz ustalenia trybu rehabilitacji. Usługa obejmuje wyłącznie rehabilitację narządu ruchu i realizowana jest z następujących wskazań (kryteriów kwalifikacyjnych)
– dotyczy Pacjentów:
• po urazach ortopedycznych;
• cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów;
• cierpiących z powodu chorób zawodowych związanych z narządem ruchu (potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem);
• cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.
• z zaburzeniami napięcia mięśniowego (dot. rehabilitacji neurokinezjologicznej dla dzieci do 18 r.ż.)
• z wadami postawy (dot. rehabilitacji wad postawy dla dzieci do 18 r.ż.)

Wizyty domowe wariant II
Usługa obejmuje zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej i jest realizowana w miejscu zamieszkania Pacjenta, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających Pacjentowi przybycie do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Do przyczyn uniemożliwiających Pacjentowi zgłoszenie się do placówki nie zalicza się: nie dogodnego dojazdu do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, wypisania recepty lub zwolnienia. Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej udzielanym wyłącznie w dniu zgłoszenia i ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Wyjazdowa opieka pielęgniarska
Usługa jest dostępna w przypadku braku możliwości przybycia Pacjenta do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, ze względu na stan zdrowia, na zlecenie Lekarza ww. placówki. Do przyczyn uniemożliwiających Pacjentowi zgłoszenie się do placówki nie zalicza się nie dogodnego dojazdu do placówki. Usługa wykonywana jest przez pielęgniarkę (limit do 10 wizyt pielęgniarki w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy) w miejscu zamieszkania Pacjenta i obejmuje zabiegi niewymagające obecności Lekarza, w następującym zakresie: wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji;
• pobranie krwi do analizy;
• zmiana opatrunku;
• założenie Holtera EKG (na 24h) w domu Pacjenta;
• założenie / zmiana cewnika Foleya.

Transport medyczny wariant I
Usługa przysługuje w przypadku wskazań medycznych do przewiezienia Pacjenta pomiędzy Placówkami medycznymi lub do Placówki medycznej z miejsca zamieszkania Pacjenta w sytuacjach:
• konieczności zachowania ciągłości leczenia,
• konieczności podjęcia leczenia w specjalistycznej placówce

Transport medyczny wariant I
Usługa przysługuje w przypadku wskazań medycznych do przewiezienia Pacjenta pomiędzy Placówkami medycznymi lub do Placówki medycznej z miejsca zamieszkania Pacjenta w sytuacjach:
• konieczności zachowania ciągłości leczenia,
• konieczności podjęcia leczenia w specjalistycznej placówce

Druga Opinia Medyczna
Pacjent może się zwrócić do LUX MED o drugą opinię medyczną od najlepszych na świecie lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie medycyny i uzyskać ją bez konieczności opuszczania Polski. Opinia zostanie wydana na podstawie dokumentacji medycznej dla następujących schorzeń, stanów chorobowych, w których postawiono rozpoznanie, stwierdzono uszkodzenie ciała lub stwierdzono konieczność przeprowadzenia leczenia operacyjnego, zabiegów:
• nowotwór złośliwy
• niewydolność nerek
• schyłkowa niewydolność wątroby
• przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
• udar mózgu
• łagodny nowotwór mózgu
• zapalenie mózgu
• zapalenie opon mózgowo rdzeniowych
• porażenie kończyn
• stwardnienie rozsiane
• choroba Alzheimera
• choroba Parkinsona
• choroby neuronu ruchowego
• przeszczep narządu
• zawał serca
• angioplastyka naczyń wieńcowych
• operacja pomostowania naczyń wieńcowych
• operacja zastawek serca
• operacja aorty
• bakteryjne zapalenia wsierdzia
• niedokrwistość aplastyczna
• rozległe oparzenie
• utrata kończyn
• utrata słuchu
• utrata wzroku
• utrata mowy
• śpiączka
• cukrzyca typu 1 (insulinozależna)
• gruźlica
• zakażenie wirusem HIV

Konsylium medyczne
Usługa obejmuje zorganizowanie dla Pacjenta na terenie Polski, Konsylium Medycznego złożonego z wybitnych przedstawicieli medycyny polskiej. Usługa jest dostępna wyłącznie z powodu skomplikowanych przypadków medycznych a jej celem (o ile to możliwe) będzie ustalenie dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla Pacjenta.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terytorium wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego, pod warunkiem, że jednorazowy pobyt Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego nie przekracza 180 dni.

Doradca hospitalizacyjny
W oparciu o posiadaną wiedzę o rynku świadczeniodawców medycznych oraz wieloletnie doświadczenie w organizowaniu leczenia szpitalnego oferujemy osobom kierowanym do szpitala doradztwo w uzyskaniu świadczeń z zakresu hospitalizacji. Posiadamy całodobową wyspecjalizowaną infolinię profesjonalistów medycznych udzielającą informacji związanych z organizacją przyjęć do szpitali, zarówno w ramach świadczeń finansowanych publicznie, jak i komercyjnie. Dzięki bazie wiedzy o szpitalach i ośrodkach chirurgii jednodniowej udzielamy aktualnych informacji o możliwości zrealizowania leczenia finansowanego przez NFZ (czas oczekiwania, niezbędne wymogi dotyczące skierowań) oraz o dostępnych alternatywach komercyjnych (przybliżone koszty leczenia).

Osobisty Opiekun Pacjenta VIP
Każdemu Pacjentowi, zostaje przydzielony Osobisty Opiekun Pacjenta VIP. Opiekun jest w stałym kontakcie telefonicznym z Pacjentem, organizuje badania, konsultacje lekarskie w wybranych ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED i Medycynę Rodzinną
Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, oferowane w Placówkach własnych LUX MED – dotyczy placówek sieci LUX MED i Medycyny Rodzinnej wymienionych na stronie www.luxmed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED
Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne świadczone w placówkach PROFEMED. Informacje o świadczonych usługach dostępne są na stronie www.profemed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED
Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na usługi medyczne oferowane przez Carolina Medical Center
Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia ortopedyczne, szwy łąkotkowe,oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się.

OPCJE DODATKOWE:
Ubezpieczenie w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Moduł NNW) Zakres ubezpieczenia LMG Försäkrings AB S. A. Oddział w Polsce (LUX MED Ubezpieczenia) obejmuje wypłatę 30 000 zł sumy ubezpieczenia w razie śmierci Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku. Zakres Ubezpieczenia obejmuje ochronę ubezpieczeniową na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.

Dostęp do opieki medycznej gwarantuje naszym pracownikom bezpieczeństwo ze względu na wysoki standard jakościowy usług w grupie LUX MED. Oferowane świadczenia są kompleksowe; obejmują dostęp do najlepszych lekarzy specjalistów. Rozwiązanie to pozwala znacząco zaoszczędzić czas naszych pracowników poprzez umawianie wizyt w dogodnym dla nich czasie. Pracownicy zyskują dostęp do placówek LUX- MED-u na terenie całego kraju.