polityka prywatności

polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. E.S.G Sp. z o.o. to firma z siedzibą przy Technopark Pomerania (Office Center) ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, KRS 0000594800, SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 8513190530, REGON: 363399529. Ochrona danych prowadzona jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu między innymi protokół bezpiecznego szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzach dostępnych na stronie https://esgsolutions.eu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§ 2
Kontroler danych
 1. E.S.G Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów i potencjalnych klientów. Oznacza to, że jeśli podałeś swoje dane osobowe na naszej stronie internetowej, możemy przetworzyć twoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do ustalenia, ukształtowania treści Umowy, zmiany lub rozwiązania, a także do prawidłowego wdrożenia Usług,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów (słusznych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta.
 3. Każdy podmiot danych (jeżeli jesteśmy jego administratorem) ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy możliwy jest drogą elektroniczną na poniższy adres e-mail: office@esgsolutions.pl.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu obowiązywania Umowy lub wycofania zgody wyłącznie w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne lub międzynarodowe zobowiązują nas do zatrzymania danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika i innych jego danych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa (np. Organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić w wyniku wycofania zgody lub zgłoszenia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
 9. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych i wprowadziliśmy kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki możliwych naruszeń bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez nas lub przetwarzającego, z którymi ściśle współpracujemy.
§ 3
Pliki cookie
 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer sieciowy i przechowywane w oprogramowaniu komputerowym przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie łączy się z witryną, witryna rozpoznaje typ urządzenia, z którym łączy się użytkownik. Parametry pozwalają odczytać zawarte w nich informacje tylko serwerowi, który je utworzył. Dzięki temu pliki cookie ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.
 2. Zebrane informacje dotyczą adresu IP, rodzaju używanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji i informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane są wykorzystywane do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorujemy informacje o użytkowniku za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowania użytkowników w witrynie.
 4. Pliki cookie identyfikują użytkownika, co pozwala dostosować zawartość strony internetowej do jego potrzeb. Zapamiętując swoje preferencje, pozwala dopasować reklamy skierowane do niego. Używamy cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej usługi, a zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w firmie Revest w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej stronie stosujemy następujące pliki cookie:
  1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. Uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w witrynie;
  2. pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o korzystaniu ze stron internetowych;
  4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. Pod względem języka lub regionu pochodzenia użytkownika, wielkości czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „Reklamowe” pliki cookie, umożliwiające użytkownikom dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej.
 7. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, są zbierane tylko w miejscach, w których użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę, wypełniając formularz. Powyższe dane są zachowywane i wykorzystywane wyłącznie do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.