Wypełnij formularz aplikacyjny Monter Rusztowań Niemcy

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E.S.G. Work Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail itd. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest potrzeba posiadania danych w celu przeprowadzenia pro-cesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestniczenie w pro-cesie rekrutacyjnym. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego.