QHSE

zdrowie i bezpieczeństwo

ESG GROUP

Zintegrowany System Zarządzania

W grupie E.S.G. jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko są ściśle zintegrowane ze szczególnym naciskiem na wymagania klienta oraz dobrze określone zasady i procedury w naszym Zintegrowanym Systemie Zarządzania.
srodowisko2

Jakość

Naszą jakość wyrażamy jako struktura organizacyjna, zasady, procedury, procesy i zasoby potrzebne do wdrożenia zarządzania jakością danego zadania roboczego.
srodowisko4

Zdrowie

Nasze zdrowie polega na tworzeniu zorganizowanych wysiłków i procedur identyfikowania zagrożeń w miejscu pracy i ograniczania narażeniana szkodliwe sytuacje i substancje.
srodowisko3

Bezpieczeństwo

Nasze bezpieczeństwo obejmuje szkolenie personelu w zakresie zapobiegania wypadkom, reagowania na wypadki, gotowości na wypadek awarii oraz używania odzieży ochronnej i sprzętu.
srodowisko

Środowisko

Nasze środowisko wyrażamy systematycznym podejściem do przestrzegania przepisów ochrony środowiska, takich jak gospodarowanie odpadami.

Priorytetem grupy E.S.G. jest zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska i jakość. Bierzemy odpowiedzialność za swoich pracowników, Klientów i środowisko naturalne. Uważamy, że otwarty dialog stanowi podstawę sukcesu, w który czynnie angażujemy wszystkich pracowników, jak i ponosimy odpowiedzialność za działania.

 

Nasz Zintegrowany System Zarządzania w zakresie standardów QHSE wspomaga wdrażanie wytycznych polityki korporacyjnej i wspiera zrozumienie istoty odpowiedzialności firmy wobec pracowników, Klientów i społeczeństwa.

 

Posiadamy certyfikację wg normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO 45001:2018.

Aby sprostać standardom i wymogom grupa E.S.G. propaguje i wspiera zasadę otwartości i przejrzystości, jak również proces ciągłego doskonalenia w BHP i jakości.

 

W ramach ogólnego systemu zarządzania grupa E.S.G. posiada i wdraża procedury dotyczące jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dodatkowo obowiązki i przekazane siły robocze są dobrze określone, zanim jeszcze rozpoczniemy jakiś projekt od Klienta.

 

Dział QHSE grupy E.S.G. składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych osób z dużą wiedzą na temat jakości i BHP w branży budowalnej.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest pierwszym i najważniejszym priorytetem grupy E.S.G. – jest jedną z naszych podstawowych wartości. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są integralną częścią naszej codziennej działalności. Bezpieczeństwo osobiste i zdrowie wszystkich naszych pracowników i Klientów jest naszą największą odpowiedzialnością.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nasze zobowiązanie do stosowania i przestrzegania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.