QHSE

hälsa och säkerhet

ESG GROUP

Integrerat ledningssystem

I gruppen av E.S.G. kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö är nära integrerade med betoning på kundkrav och väldefinierade policyer och procedurer i vårt integrerade ledningssystem.
srodowisko2

Kvalitet

Vi uttrycker vår kvalitet som en organisationsstruktur, regler, rutiner, processer och resurser som behövs för att genomföra kvalitetsstyrningen av en given arbetsuppgift.

srodowisko4

Hälsa

Vår hälsa består i att skapa organiserade insatser och rutiner för att identifiera hot på arbetsplatsen och begränsa exponeringen för skadliga situationer och ämnen.
srodowisko3

Säkerhet

Vår säkerhet omfattar personalutbildning i förebyggande av olyckor, olyckshantering, förberedelser inför nödsituationer och användning av skyddskläder och skyddsutrustning.
srodowisko

Miljö

Vi uttrycker vår miljö med ett systematiskt tillvägagångssätt för att följa miljöskyddsbestämmelser, såsom avfallshantering.

I E.S.G-gruppen är kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö tätt integrerade med särskild tonvikt på kundkrav, väl identifierade regler och procedurer i vårt integrerade ledningssystem.

 

Prioriteten för E.S.G group är hälsa, säkerhet och arbetshygien, miljöskydd och kvalitet. Vi tar ansvar för medarbetare, kunder och naturmiljö. För oss är en öppen diskussion nyckeln till framgång, där alla medarbetare är delaktiga och vi tar ansvar för handlingar.

 

Vårt integrerade ledningssystem, i termer av standarder, stödjer implementeringen av företagets policyriktlinjer och stödjer förståelsen av företagets ansvar gentemot anställda, kunder och samhället.

 

Vi har certifiering PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO 45001:2018.

För att klara av standarder och krav främjar och stödjer E.S.G-gruppen regeln om öppenhet och tydlighet, även processen att ständigt förbättra hälsa och säkerhet och kvalitet.

 

Som en del av det allmänna ledningssystemet E.S.G. koncernen har och implementerar rutiner avseende kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö. Dessutom är ansvaret och delegerade arbetskrafter väl definierade innan vi ens påbörjar ett projekt med kunden.

 

Institutionen för QHSE E.S.G. group har högt kvalificerade och erfarna personer med stor syn på kvalitet, hälsa och säkerhet inom byggbranschen.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är den första och viktigaste prioriteringen för E.S.G. grupp – är en av våra grundläggande värderingar. Arbetsmiljö och säkerhet är en integrerad del av vår dagliga verksamhet. Personlig säkerhet och hälsa för anställda och kunder är vårt största ansvar.

Policy för integrerat ledningssystem

Vårt åtagande att tillämpa och följa kraven i det integrerade ledningssystemet.

ESG GROUP

Kundservice

Polen

+48 91 887 61 26

Tyskland

+49 160 914 36391

Norge

+47 402 35 041

Sverige

+48 91 887 61 26

Pålitlig kundservice är vår prioritet, om du har några frågor, vänligen kontakta ett team av kvalificerade specialister som säkert kommer att svara på din fråga. Vi tillhandahåller kunskap och alla verktyg för att genomföra dina projekt inom ramen för vårt erbjudande.

Vänligen kontakta oss från måndag till fredag ​​från 8:00 till 16:00.

Kontakt:

+48 91 887 61 26
office@esgsolutions.eu

BOKFÖRING

E.S.G. Accounting Sp. z o.o. 
al. Wyzwolenia 46, office 2505
71-500 Szczecin, Polen
+48 728 258 888

PERSONALAVDELNING

E.S.G. Work Sp. z o.o. Sp.k.
al. Wyzwolenia 46, office 2505
71-500 Szczecin, Polen
+48 662 483 040

UTBILDNINGSCENTER

E.S.G. Consulting Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 46, office 2505
71-500 Szczecin, Polen
+48 694 890 551

E.S.G. GROUP

E.S.G. Sp. z o.o. 
al. Wyzwolenia 46, office 2505
71-500 Szczecin, Polen
+48 91 887 61 26

ESG Norge AS 
Nye Vakås vei 8A
1395 Hvalstad, Norge
+47 402 35 041

ESG Gerüstbau GmbH 
Karl Liebknecht Str. 6,
17321 Löcknitz, Tyskland 
+49 160 914 36391

ESG Sweden AB
Hundlokegränd 10
165 70 Hässelby, Sverige 
+48 91 887 61 26

© 2022 ESG Group – All Rights Reserved. 

Powered by SIGNO